آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکسعکس" />
نوشته شده توسط : سید امیر
الدعا الثلنی
و الحمد لله الذی من علینا بمحمد نبیه - صلی الله علیه و اله - دون الامم الماضیة و القرون السالفة ، بقدرته التی لا تعجز عن شی ء و إن عظم ، و لا یفوتها شی ء و إن لطف .فختم بنا علی جمیع من ذرء ، و جعلنا شهداء علی من جحد ، و كثرنا بمنه علی من قل .اللهم فصل علی محمد امینك علی وحیك ، و نجیبك من خلقك ، و صفیك من عبادك ، امام الرحمة ، و قائد الخیر ، و مفتاح البركة .كما نصب لامرك نفسه .و عرض فیك للمكروه بدنه .و كاشف فی الدعاء الیك حامته .و حارب فی رضاك اسرته .و قطع فی احیاء دینك رحمه .و اقصی الادنین علی جحودهم .و قرب الاقصین علی استجابتهم لك .و والی فیك الابعدین .و عادی فیك الاقربین .و اداب نفسه فی تبلیغ رسالتك .و اتعبها بالدعاء الی ملتك .و شغلها بالنصح لاهل دعوتك .و هاجر الی بلاد الغربة ، و محل النأی عن موطن رحله ، و موضع رجله ، و مسقط رأسه ، و مأنس نفسه ، ارادة منه لاعزاز دینك ، و استنصارا علی اهل الكفر بك .حتی استتب له ما حاول فی اعدائك .و استتم له ما دبر فی اولیائك .فنهد الیهم مستفتحا بعونك ، و متقویا علی ضعفه بنصرك .فغزاهم فی عقر دیارهم .و هجم علیهم فی بحبوحة قرارهم .حتی ظهر امرك ، و علت كلمتك ، و لو كره المشركون .اللهم فارفعه بما كدح فیك الی الدرجة العلیا من جنتك .حتی لا یساوی فی منزلة ، و لا یكافأ فی مرتبة ، و لا یوازیه لدیك ملك مقرب ، و لا نبی مرسل .و عرفه فی اهله الطاهرین و امته المؤمنین من حسن الشفاعة اجل ما وعدته .یا نافذ العدة ، یا وافی القول ، یا مبدل السیئات باضعافها من الحسنات إنك ذو الفضل العظیم .

نیایش دوم
و سپاس خدای را كه به محمد پیغمبرش - صلی الله علیه و آله - بر ما منت نهاد ( او را به ما ارزانی داشت ) منتی كه امتهای گذشته و مردم پیش از ما از آن بی بهره بودند به قدرت و توانایی كه از چیزی هر چند بزرگ باشد ناتوان نیست و چیزی از آن نمی رهد اگر چه خرد باشد ( و او در و سپاس خدای را عطف است به آنچه در دعای یكم بیان شد ، زیرا امام - علیه السلام - این دعا را به آن وصل می نموده ، چنان كه از ظاهر عنوان این دعا به دست می آید ، یا این كه واو استیناف است ، و این جمله از دعا اشاره است به قول خدای تعالی " سوره 3 ، آیه 164 " : لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلوا علیهم ایاته و یزكیهم و یعلمهم و الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفی ضلال مبین یعنی خدا بر اهل ایمان منت نهاد كه فرستاده ای از خودشان در میان آنها برانگیخت كه بر آنان آیات او را بخواند و آنها را پاك گرداند و كتاب و حكمت " احكام و حقایق " را بیاموزد هر چند از آن پیش در گمراهی آشكار بودند ) و ما را آخرین همه كسانی كه آفریده ( از پیغمبران و امتهایشان ) قرار داد ( در قرآن كریم " سوره 35 ، آیه 24 " فرموده : و ان من امة الا خلا فیها نذیر " و هیچ امتی نبوده جز آن كه در میانشان ترساننده و پیغمبری بوده " پس ما را خاتم همه امتها گردانید چون پس از ما امتی نیست كه رسول و پیغمبری برای آنها بفرستد ) و ( بعض از ) ما ( ائمه اطهار - علیهم السلام - ) را بر كسانی ( كفار و منافقین ) كه ( دین و احكام خدا را ) انكار كرده اند گواه گردانید ( این جمله اشاره است به قول خدای تعالی " سوره 2 ، آیه 143 " : وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس ویكون الرسول علیكم شهیدا یعنی همچنین شما مسلمانان را امت وسط یعنی با عقل و عدالت قرار دادیم تا بر مرد " انكار كنندگان پیغمبر " گواه باشید ، و رسول بر شما گواه باشد . از حضرت صادق - علیه السلام - روایت شده فرمود : گمان می كنی مقصود خدا از این آیه همه اهل قبله و خداپرستان بوده ؟ ! آیا می اندیشی كسی كه گواهی او در دنیا بر یك صاع ( پیمانه ) خرما روا نیست خداوند روز قیامت شهادت از او می طلبد و آن را بر همه امتهای گذشته می پذیرد ؟ چنین نیست ، خدا این جور قصد نكرده ، مقصود خدا امتی است كه دعوت ابراهیم بر او واجب است كنتم خیر امة اخرجت للناس " سوره 3 ، آیه 110 یعنی شما بهترین امت و گروهی هستید كه برای مردم به وجود آمده اید " ایشان ائمه وسطی و بهترین امت هستند كه برای مردم به وجود آمده اند ، و از امیرالمؤمنین علی - علیه السلام - رسیده كه فرمود : خدای تعالی در گفتار خود : لتكونوا شهداء علی الناس ما را قصد نموده ، پس رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بر ما گواه است و ما گواهان خداییم بر خلق او و در زمین حجت او هستیم ، و ماییم كسانی كه خدای تعالی فرموده : و كذلك جعلناكم امة وسطا ) و ما را به نعمت خود بر كسانی كه اندك بودند فزونی بخشید ( دین ما را تا پایان دنیا پایدار نمود به خلاف دین امتهای گذشته كه زمان معینی بود ، یا ما را بر آنها برتر و ارجمندتر گردانید ) بار خدایا درود فرست بر محمد كه بر وحی و پیغام تو درستكار بود ( بی تغییر و تبدیل و كم و زیاد آن را به مردم رسانید ) و برگزیده تو از آفریدگانت و دوست تو از بندگانت و پیشوای رحمت و مهربانی ( اشاره به فرمایش خدای تعالی " سوره 21 ، آیه 107 " : وما ارسلناك الا رحمة للعالمین ) یعنی ما تو را نفرستادیم جز آن كه بر جهانیان رحمت باشی ) و پیشاهنگ خیر و نیكی ، و كلید بركت ( افزونی نیكبختی است ) همچنان كه او برای انجام فرمان تو خود را آماده نمود و در راه ( رساندن دین و احكام ) تو تن خویش را آماج ( هرگونه ) آزار ساخت و در دعوت ( مردم ) به سوی تو با خویشاوندانش ( كه زیر بار نمی رفتند ) دشمنی آشكار نمود و در ( راه ) رضا و خشنودیت ( خواسته است ) با قبیله اش كار زار كرد و در زنده ( بر پا ) داشتن دین تو از خویشانش دوری گزید ( دین تو را بر هر چیز مقدم داشت و از آنچه مقتضی خویشاوندی است چشم پوشید ) و نزدیكان ( خویشان ) را بر اثر انكارشان ( تو را ) دور گردانید ( رشته دوستی را با آنها گسیخت ) و دوران ( بیگانگان ) را بر اثر پذیرفتنشان ( دین تو را ) نزدیك نمود ( با آنها راه یگانگی پیش گرفت ) و در راه تو با دورترین ( مردم ) دوستی كرد و درباره تو با نزدیكترین ( خویشان ) دشمنی نمود و در رساندن پیام تو خود را خسته كرد و با دعوت به دین تو خود را به رنج افكند و به نصیحت و پند كسانی كه آنان را ( به راه حق ) دعوت كرده ای خود را مشغول داشت و ( از مكه معظمه ) هجرت و دوری نمود به شهرهای غربت ( مدینه و اطراف آن ) و به جای دور از جای خویشاوندان و جای قدم ( پرورشگاهش ) و جای به دنیا آمدن و جای انس و خو گرفتنش ( جمله و مسقط راسه یعنی جای فرود آمدن ، و به دنیا آمدن از سر منافات ندارد با آنچه در اخبار رسیده كه از خصایص آن حضرت - صلی الله علیه و آله - است كه هنگام ولادت از پا به دنیا آمد ، زیرا مسقط الراس كنایه از جای به دنیا آمدن است خواه از سر خواه از پا ، و روایت شده : چون آن حضرت از مكه هجرت نمود متوجه آن گردید و گمان كرد دیگر به آنجا برنمی گردد ، دل شكسته شده گریه كرد ، جبرئیل علیه السلام آمد و این آیه بر او خواند " سوره 28 ، آیه 85 " : ان الذی فرض علیك القران لرادك الی معاد یعنی آنكه " تبلیغ " قرآن را بر تو واجب نمود تو را به جایگاه خود باز گرداند ) و خواسته آن حضرت از هجرت برای ارجمند نمودن دین تو و یاری خواستن ( برای غلبه ) بر اهل كفر ( ملل مختلفه ) بود تا آنچه ( فتح و فیروزی ) كه درباره دشمنانت ( كافرین به تو ) خواسته بود به دست آمد و آنچه ( بزرگی و نیكبختی ) كه درباره دوستانت ( مؤمنین به تو ) می اندیشید انجام یافت پس در حالی كه به مدد تو یاری می طلبید ، و با ناتواناییش به یاری تو نیرو می یافت به جنگ ایشان ( دشمنانت ) قیام نمود پس با آنها در میان خانه هاشان جنگید و در وسط منازلشان ناگهان بر آنان تاخت ( مانند جنگیدن آن حضرت با بنوقینقاع " گروهی از یهود " و بنونضیر " قبیله بزرگی از ایشان " كه در خانه هاشان با آنها جنگ كرد و آنها را در پناهگاهشان محاصره و از رسیدن كمك به آنها جلوگیری نمود ) تا امر و فرمان ( شریعت ) تو آشكار شد ، و كلمه ات ( دعوت به اسلام ) بلند گردید ( افزایش یافت ) هر چند مشركین كراهت داشتند ( نمی پسندیدند ) بار خدایا به رنجی كه آن حضرت درباره ( دین ) تو كشید او را به بالاترین درجه و مقام بهشت خود برآور تا هیچكس در رتبه با او مساوی و در مقام همانند نباشد ، و هیچ فرشته مقرب و پیغمبر مرسل ( صاحب شریعت ) با او برابری نكند و او را از شفاعت نیكو ( شفاعت پذیرفته شده ) درباره خویشانش كه ( از هر عیب و نقصی ) پاكیزه اند ( ائمه معصومین - علیهم السلام - ) و مؤمنین از امتش بیش از آنچه به آن حضرت وعده داده ای عطا فرما ( وعده شفاعت به آن بزرگوار اشاره است به آنچه خدای تعالی در قرآن كریم " سوره 93 ، آیه 5 فرموده : ولسوف یعطیك ربك فترضی یعنی و پروردگارت بزودی به تو عطا كند " در دنیا فتح و فیروزی و در آخرت مقام شفاعت " كه خشنود گردی ، و مراد از شفاعت آن حضرت درباره اهل بیت طاهرین و ائمه معصومین - علیهم السلام - شفاعت خاصه است كه درخواست بلندی درجه و مقام ایشان است ، نه درخواست گذشت از گناهان ، چون آنها معصومین و از هر گناه و خطا آراسته اند ای انجام دهنده وعده ( كه هرگز خلاف نكنی ) ای وفا كننده گفتار ، ای بدل كننده بدیها به چندین برابرش از خوبیها ( اشاره به فرمایش خدای تعالی " سوره 25 ، آیه 70 " : الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك یبدل الله سیئاتهم حسنات " جز آنان كه توبه كنند و ایمان آورند و عمل نیكو انجام دهند پس خدا گناهان آنها را به ثوابها تبدیل گرداند " و تبدیل گناه به چندین برابرش از ثواب را سبب آن است كه چون سیئه و گناه بنده به حسنه و ثواب تبدیل شود چنان است كه حسنه ای بجا آورده و خدای تعالی فرموده " سوره 6 ، آیه 160 " : من جاء بالحسنه فله عشر امثالها یعنی هر كه كار نیكو كند او را ده برابر آن خواهد بود ) كه تو صاحب احسان و نیكی برزگ می باشی .:: مرتبط با: صحیفه سجادیه , امام سجاد (ع) , زیارت نامه ها،کتاب های مذهبی ,
:: برچسب‌ها: صحیفه ی سجادیه , نیایش دوم ,
تاریخ انتشار : شنبه 16 دی 1391 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سید امیر
بسم الله

اربعین آمد دلم را غم گرفت

بهر زینب(س) عالمی ماتم گرفت

سوز اهل آسمان آید به گوش

ناله ی صاحب زمان آید به گوش

جان اهل بیت عصمت بر لب است

کاروان سالار آنها زینب است

جمله مستان سوی ساقی آمدند

مست مست از جام باقی آمدند

سینه ها آماج رگبار بلا

جای زخم ریسمان بر دستها

هوش از سر رفته و دل باخته

جسم خود را بر زمین انداخته

هر یکی در جستجوی تربتی

بر لب هر یک کلامی، صحبتی

قلبها پر شکوه از بیداد بود

آشنای قبر ها سجاد(ع) بود

رهبر زینب(س) امام راستین

حجت حق بود زین العابدین(ع)

با کلامش عمه را مغموم کرد

تا که قبر یار را معلوم کرد

آمده همراه دخت بوتراب

بر سر  آن قبر کلثوم و رباب

زخمهای این سفر سر باز کرد

هر کسی درد دلی آغاز کرد

زینب ازم‍‍ژگان خود یاقوت سفت

داستان این سفر را باز گفت

گفت ای سالار زینب السلام

ماه شام تارزینب السلام

بر تو پیغام سفر آورد ام

از فتوحاتم خبر آورده ام

کرد با من این مسیر عشق طی

راس تو منزل به منزل روی نی

معجرم نیلی شد و مویم سپید

از غم دوری تو قدم خمید

گر که دست رحمت و صبرت نبود

زینبت در راه کوفه مرده بود

ظلم دشمن تا که بی اندازه شد

ماجراهای سقیفه تازه شد

ریسمان بر گردن سجاد بود

غربت بابا مرا در یاد بود

دیدی از نی دست خواهر بسته بود؟

گوییا دستان حیدر بسته بود

یاسها را جوهر نیلی زدند

مادرم را گوییا سیلی زدند

ازشماتت کردن دشمن مپرس

از سه ساله دخترت از من مپرس

شد سرت یک نیمه شب مهمان او

با وصالت بر لب آمد جان او

مرد در ویرانه و من زنده ام

بی رقیه(س) آمدم شرمنده ام

بارها از دوریت جان باختم

بین مقتل من تو را در یافتم

گر تو ای لب تشنه برداری سرت

حال نشناسی دگر این خواهرت....

م شرمنده ام

بارها از دوریت جان باختم

بین مقتل من تو را در یافتم

گر تو ای لب تشنه برداری سرت

حال نشناسی دگر این خواهرت....
:: مرتبط با: امام حسین (ع) , امام سجاد (ع) , اشعار مذهبی ,
:: برچسب‌ها: اشعار مذهبی , اشعار , امام حسین+شعر , اربعین حسینی , اربعین+شعر , اشعار درباره ی اربعین , اربعین , اربعین امام حسین , امام سجادوامام حسین , حضرت زینب , حضرت زینب و امام سجاد , شعر درباره ی امام سجادفکاروان عشق , امام زمان , ام ابیهاامام حسین(ع) ,
تاریخ انتشار : چهارشنبه 13 دی 1391 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سید امیر
تاریخ انتشار : چهارشنبه 22 آذر 1391 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سید امیر
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 آذر 1391 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سید امیر
تاریخ انتشار : دوشنبه 20 آذر 1391 | نظرات ()

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic